Σημαντικά και επίκαιρα φορολογικά, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα δικηγόρων

 

*Χρήστος Κρίγκας , Λογιστής – Φοροτεχνικό Α’τάξης ,  συνιδρυτής της KnK Accounting

Από 1/1/2020 θα έχουμε την εφαρμογή διατάξεων του νόμου «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) Όπως έχει γίνει γνωστό θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής 7 κατηγοριών ασφάλισης, θα γίνεται μια φορά τον χρόνο και για την πρώτη εφαρμογή η καταληκτική ημερομηνία επιλογής είναι η 13/3/2020. Το ερώτημα «ποια ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξω» έχει αρκετές παραμέτρους και εξαρτάται από την ηλικία του αυτοαπασχολούμενου, από την αναλογικότητα εισφορών και συντάξιμου ποσού, από τα καθαρά κέρδη δήλωσης ,από τα οποία το ποσό των εισφορών είναι εκπιπτόμενο, από το ύψος του ποσού των συμψηφιζόμενων γραμματίων σε αναλογία με τις εισφορές που θα επιλέξουμε, ακόμη και από το κλίμα που διαμορφώνεται για τον ρόλο και των λοιπών πυλώνων ασφάλισης στην χώρα μας.

Με Δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών στις 26/2/2019 ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για τη νέα πάγια ρύθμιση οφειλών που προβλέπει δυνατότητα ρύθμισης σε 24 ή 48 δόσεις. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ρυθμίσουν σε 24 μηνιαίες δόσεις οφειλές που προέρχονται από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και άλλους φόρους και τέλη στην εφορία ή στα τελωνεία, που βεβαιώθηκαν εντός του 2019. Επιπλέον μπορούν να ρυθμίσουν σε 24 μηνιαίες δόσεις όλες τις παλιές τους οφειλές που προέρχονται από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους ή μέχρι και  48 μηνιαίες δόσεις οφειλές που προέρχονται από έκτακτη αιτία, δηλαδή από φόρο κληρονομιάς ή φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα.

Στη  ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και όσες οφειλές είχαν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι θα αναρτηθούν περισσότερα στοιχεία  που αφορούν δαπάνες φορολογούμενων και συνδυαστικά με τα δηλωθέντα εισοδήματα θα προκύψουν ελεγκτικά συμπεράσματα. Πρόκειται προφανώς για επέκταση των όσων προβλέπει και η εγκύκλιος 1033/2014 για τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης για διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ. Όλα αυτά τα στοιχεία, και βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4172/2013 και της πρόσφατης απόφασης 2015/2020 από την ΑΑΔΕ, δημιουργούν νέα ελεγκτικά δεδομένα για φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες και μη.

Στο ερώτημα αν κάποιος αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος μπορεί να κάνει χρήση αυτοκινήτου με σύμβαση leasing και να είναι διαδικασία φορολογικά εκπιπτόμενη, απαντάμε θετικά. Αυτό που εξετάζεται είναι το είδος της σύμβασης δηλ. αν η σύμβαση είναι χρηματοδοτική ή λειτουργική, η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στον φορολογικό χειρισμό. Σε κάθε περίπτωση είτε με απευθείας έκπτωση του τιμολογίου leasing είτε κάνοντας απόσβεση της αξίας του ΙΧ αυτοκινήτου, υπάρχει φορολογική έκπτωση στην φορολογία εισοδήματος και βέβαια μη έκπτωση του ΦΠΑ.                                                             

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020