«Ο Δικηγόρος» στον ΔΣΑ

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζουμε συνοπτικά κάποιες από τις θέσεις και δράσεις του Συνδυασμού μας, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, από τον Επικεφαλής του Συνδυασμού Δημήτρη Αναστασόπουλο και τον Σύμβουλο Ζώη Σταυρόπουλο. Αναλυτικότερα μπορείτε να τις παρακολουθείτε στο metodikigoro.gr

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο 2ου τεύχος του magazinο Με Το Δικηγόρο, το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ.

 

ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ – ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ

Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ. – Ασυμβίβαστα Συμβούλων

Στο Δ.Σ. της 15-7-2019 έλαβε χώρα εισήγηση για το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.. Συμφωνώντας με την ανάγκη ύπαρξης Κανονισμού που να ρυθμίζει τη λειτουργία του Δ.Σ. μας, προτείναμε, μεταξύ άλλων, την πρόβλεψη ασυμβιβάστου ανάμεσα στην ιδιότητα του Συμβούλου και του εμμίσθου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συνεργαζόμενου με οικονομικές απολαβές (σε σταθερή ή έκτακτη βάση) από τον Σύλλογο. Επίσης, για τη δημοκρατικότερη λειτουργία του Συλλόγου μας, υποστηρίξαμε τη δυνατότητα να προτείνεται από λιγότερους από πέντε Συμβούλους θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ., καθώς και τη δυνατότητα σύγκλησης Γ.Σ., ή συμπερίληψης θέματος στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ., με πρόταση πολύ λιγότερων συναδέλφων, από όσους προτείνεται.

Ωστόσο, αν και η συζήτηση του Κανονισμού ξεκίνησε, διεκόπη και δεν έχει συνεχιστεί έκτοτε, κάτι που μας προκαλεί εύλογες απορίες, πως είναι δυνατό να εισάγεται ένα τόσο σημαντικό θέμα προς συζήτηση-ψήφιση και μετά να αποσύρεται χωρίς καμία εξήγηση.

Φωτοτυπικά Μηχανήματα για Δικηγόρους

Στο Δ.Σ. της 17-9-2019 συμφωνήσαμε στην αγορά τριών μεγάλων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων σε Ευελπίδων και Εφετείο-Ειρηνοδικείου

Ψηφιοποίηση ΔΣΑ

Στο Δ.Σ. της 2-10-2019 προτείναμε τη σύσταση επιτροπής για τη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΔΣΑ, καθώς ο Σύλλογος μας δεν παρέχει σύγχρονες και εξ αποστάσεως υπηρεσίες στα μέλη του, όπως θα όφειλε. Η πρόταση έγινε δεκτή και συγκροτήθηκε Επιτροπή από τους Συμβούλους Δ.Αναστασόπουλο, Φ.Κωτσή, Π.Κορδώνη και τον διευθυντή τημελατικής Β.Μανιό. Η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες της.

Κτηματολόγιο

Στο Δ.Σ. της 2-10-2019 στηρίξαμε την προσπάθεια για εξ αποστάσεως υπηρεσίες κτηματολογίου στους δικηγόρους, όπως άλλωστε είχε ζητήσει και ο Δ.Αναστασόπουλος στη συνάντηση του με τον Γ.Διευθυντή του Κτηματολογίου κο Στ.Κοτσώλη. Επίσης τονίσαμε την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της αδικίας που είχε λάβει χώρα με τους συναδέλφους μας που είχαν εκδιωχθεί από το Κτηματολόγιο από την προηγούμενη κυβέρνηση, καθώς για εκείνους που είχαν εξαναγκαστεί να παραμείνουν ως πτυχιούχοι νομικής και όχι ως δικηγόροι.

Ηλεκτρονική Έκδοση ΝΒ και ΚΝΒ

Στο Δ.Σ. της 8-10-2019 συμφωνήσαμε στην προκήρυξη για την ηλεκτρονική έκδοση του ΝΒ και του ΚΝΒ. Ωστόσο, ζητήσαμε να λάβουμε προσφορά και για τη διενέργεια των επόμενων εκλογών ΔΣΑ ηλεκτρονικά, ώστε επιτέλους να σταματήσουν οι απαράδεκτες εικόνες στην είσοδο του Συλλόγου τις ημέρες των εκλογών, καθώς επίσης και για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών μας.

«Φωτογραφικές» Προκηρύξεις

Στο Δ.Σ. της 30-10-2019 θέσαμε το θέμα των φωτογραφικών προκηρύξεων για πρόσληψη εμμίσθων δικηγόρων από οργανισμούς και Δήμους. Αποφασίστηκε η έκδοση σχετικής ανακοίνωσης που να καταδικάζει τις πρακτικές αυτές και να καλείτε όποιος έχει έννομο συμφέρον να καταθέτει αίτηση ακύρωσης, με τον ΔΣΑ αρωγό.

Αξιολόγηση υπαλλήλων ΔΣΑ

Στο Δ.Σ. της 30-10-2019, με αφορμή τη συζήτηση για τον πειθαρχικό έλεγχο υπαλλήλου μας, θέσαμε εκ νέου το ζήτημα της θέσπισης επιτέλους ενός δίκαιου συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού μας, το οποίο θα ωφελήσει και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Συλλόγου αλλά και τους ίδιους τους υπαλλήλους, αφού θα υπάρχει δίκαιη και αντικειμενική αντιμετώπιση τους.

Ασφαλιστικό

Στο Δ.Σ. της 30-10-2019 και της 11-11-2019 συζητήθηκε το πλέον κρίσιμο για όλους μας θέμα του ασφαλιστικού. Αφού επισημάναμε ότι οι εξελίξεις δε δικαιώνουν εκείνους που πρωτοστάτησαν στην εξάμηνη αποχή του 2016, επαναλάβαμε την πάγια θέση μας για αποσύνδεση των εισφορών από το εισόδημα. Σε ό,τι αφορά το νέο ασφαλιστικό σύστημα που εξετάζεται, τονίσαμε ότι οι ασθενέστεροι δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν ούτε ένα ευρώ επιπλέον και ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόνοια για τους νέους δικηγόρους και για άλλες κατηγορίες συναδέλφων μας, όπως είναι οι μητέρες. Επίσης, προτείναμε να είναι υποχρεωτική η κάλυψη της ασφαλιστικής επιβάρυνσης των ασκούμενων δικηγόρων από εκείνον που πραγματοποιεί την άσκηση του. Τέλος, προτείναμε να υπάρξει η αναγκαία διαβούλευση με το δικηγορικό σώμα.

ΤΑΧΔΙΚ

Στο Δ.Σ. της 18-11-201, με αφορμή το αίτημα της διοίκησης του Εφετείου για χορήγηση ποσού 5.000 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσες ανάγκες του κτηρίου, θέσαμε το ζήτημα της διαχείρισης των εσόδων του ΤΑΧΔΙΚ και πως αξιοποιούνται επιτέλους τα έσοδα που καθημερινώς καταβάλλουμε, προτείνοντας να συσταθεί επιτροπή που να ασχοληθεί με το ζήτημα.

 

ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΜΕ

Πότε και γιατί ψηφίσαμε ΟΧΙ στις προτάσεις του Προέδρου και της πλειοψηφίας:

Κλοπή σε ΔΣΑ

Στο Δ.Σ. της 17-9-2019 συζητήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στο Σύλλογο, εξαιτίας της κλοπής που έλαβε προσφάτως χώρα στο κτίριο από την οδό Μαυρομιχάλη. Αν και προέκυψε ότι η κλοπή συνέβη επειδή είχε ξεχαστεί ένα παράθυρο μας ανοικτό (!), και αν και δεν υπάρχουν ούτε πόρτες ασφαλείας ούτε συναγερμός, η συζήτηση ανεξηγήτως επικεντρώθηκε στο αν θα πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας. Βεβαίως, συμφωνήσαμε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, που πολύ κακώς δεν είχαν ληφθεί μέχρι τότε, διαφωνήσαμε όμως με την τοποθέτηση παντού καμερών, παρά μόνον όσων είναι αναγκαίων και βάσει της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Ισολογισμός ΔΣΑ έτους 2018

Στο Δ.Σ. της 2-10-2019 δεν ψηφίσαμε τον Ισολογισμό ΔΣΑ έτους 2019, καθώς η έκθεση Απολογισμού μας εστάλη μόλις την προηγούμενη ημέρα, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ο αναγκαίος χρόνος μελέτης. Ζητήσαμε να κρατηθεί το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση, όπως συχνά συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ωστόσο το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.

Πρόνοια υπέρ συναδέλφων μας

Στο Δ.Σ. της 18-11-2019 εξετάστηκε το αίτημα άστεγου συναδέλφου μας για τη διαγραφή των οφειλών του των τελευταίων έξι ετών στο Σύλλογο προκειμένου να ανανεωθεί η ταυτότητα του ώστε να μπορέσει εκ νέου να εργαστεί. Διαφωνήσαμε με την εισήγηση περί ρύθμισης των οφειλών του σε δόσεις και προτείναμε την άμεση ανανέωση της ταυτότητας του και σε ένα χρόνο να εξετάσουμε το θέμα ξανά, όπως και εν τέλει αποφασίστηκε.

Εκλογές σε Σωματεία

Στο Δ.Σ. της 18-11-2019 συζητήθηκε το αίτημα της ΓΣΕΕ να μην διενεργούν τις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων δικηγόροι αλλά δικαστές, κάτι το οποίο ασφαλώς μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.  Ωστόσο, με αφορμή το ζήτημα αυτό, θέσαμε εκ νέου το ζήτημα της πλήρους αδιαφάνειας που επικρατεί στους διορισμούς δικηγόρων για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών σωματείων. Εκδώσαμε, δε, την κάτωθι ανακοίνωση στις 27-11-2019:

«Με έκπληξη τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε τη δημόσια διαμάχη ανάμεσα στον Πρόεδρο του ΔΣΑ και τη Συντονιστική Επιτροπή, τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. αλλά και τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, για το εάν τις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα πρέπει να τις διεξαγάγουν δικηγόροι ή δικαστές (βλ.σχετικώς την από 24-11-2019 Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής και την από 25-11-2019 Απάντηση του Προέδρου της Ε.Δ.Ε., όπου εμπεριέχεται και η από 20-11-2019 Επιστολή της ΓΣΕΕ). Ευθύς εξαρχής δηλώνουμε ότι οι δικηγόροι είναι σε θέση να διασφαλίσουν πλήρως τις εν λόγω αρχαιρεσίες και οποιαδήποτε σκέψη για μεταβολές στο υπάρχον καθεστώς είναι απολύτως καταδικαστέα. Πέραν αυτού, φρονούμε ότι οι κοι/κες δικαστές θα πρέπει να επικεντρωθούν στα αμιγώς δικαστικά καθήκοντα τους, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα πολύ μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων.

Ωστόσο, επανέρχεται εκ νέου το ζήτημα της επιλογής των δικηγόρων που ορίζονται στις αρχαιρεσίες αυτές, όπως θέσαμε και στο Δ.Σ. της 18-11-2019, όταν συζητήθηκε το ζήτημα της ΓΣΕΕ, καθώς θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια και διαφάνεια. Στα πλαίσια, δε, του ίδιου Δ.Σ. ζητήσαμε να ενημερωθούμε για ποιο λόγο έχει προκληθεί ξαφνικά αυτό το ζήτημα, ήτοι η ΓΣΕΕ να επιθυμεί να ορίζονται δικαστές και όχι δικηγόροι στις αρχαιρεσίες τους. Σχετικώς μας απεστάλησαν επιστολές και έγγραφα του 2002 και 2016. Προκαλείται, λοιπόν, εύλογη απορία, για το ποια είναι η πραγματική αιτία που έχει προκαλέσει σήμερα τη διαμάχη αυτή και θα πρέπει να δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

Όπως είναι γνωστό, εδώ και καιρό έχουμε επισημάνει την παράτυπη διαδικασία διορισμού δικηγόρων στις αρχαιρεσίες σωματείων, καθώς επικρατεί πλήρης αδιαφάνεια (αναλυτικά μπορεί να δει κανείς στο από 8-4-2019 Δελτίο Τύπου του Συνδυασμού μας). Αντί να ορίζονται οι δικηγόροι με συγκεκριμένα κριτήρια και διαφάνεια, και με έμφαση κυρίως στους νέους δικηγόρους, ακολουθείται σε σημαντικό βαθμό η λογική των «ημετέρων». Μάλιστα, στο Δ.Σ. της 8-10-2019, με αφορμή τη συζήτηση για τη συμμετοχή των δικηγόρων στις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ρωτήσαμε τον κο Πρόεδρο αν οι διορισμοί και σε αυτά τα σωματεία γίνονται με τον «ίδιο» τρόπο, για να λάβουμε την απάντηση «Ναι εγώ τους διορίζω». Έτσι, άλλοι δικηγόροι δεν έχουν διοριστεί ποτέ ενώ άλλοι διορίζονται επανειλημμένως, δημιουργώντας ένα Σύλλογο με μέλη δύο ταχυτήτων. Η τακτική αυτή, η οποία ακολουθείται δυστυχώς και στη νομική βοήθεια, είναι απολύτως καταδικαστέα.

Στο ίδιο πλαίσιο, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και η φράση από την ως άνω Επιστολή της ΓΣΕΕ «Σύμφωνα μάλιστα με τα διαθέσιμα στοιχεία και καταγγελίες των μελών μας καταδεικνύονται σοβαρά προβλήματα ιδίως σε σχέση με την τοποθέτηση δικηγόρων με βάση επαγγελματικούς ή άλλους δεσμούς που υπάρχουν με κάποια συνδικαλιστική παράταξη ή με κάποιο πολιτικό κόμμα καθώς και την έλλειψη γνώσης και εμπειρίας στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την εκλογική διαδικασία του ν.1264/1982». Η φράση αυτή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα και θα πρέπει η ΓΣΕΕ να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις δημοσίως.

       Για μια ακόμα φορά, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για πλήρη διαφάνεια και στη διαδικασία διορισμού δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες σωματείων. Ακόμα, δε, αναμένουμε να λάβουμε τα στοιχεία των διορισμών που έχουν λάβει χώρα μέχρι και σήμερα, τα οποία, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, δεν μας δίνονται.»

Δικαστικό ένσημο και Διαμεσολάβηση

Στα Δ.Σ. της 4-12-2019 και 11-12-2019 συζητήθηκαν τα ζητήματα της επιβολής δικαστικού ενσήμου και της διαμεσολάβησης. Σε ό,τι αφορά το δικαστικό ένσημο, δηλώσαμε την κατηγορηματική αντίθεση μας στην επαναφορά του, καθώς είναι αντισυνταγματικό, εμποδίζοντας την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη. Καταδικάσαμε, επίσης, τον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε, ήτοι με εκπρόθεσμη τροπολογία, την οποία μάλιστα κατέθεσε συνάδελφος μας βουλευτής. Ως μέσα κινητοποίησης προτείναμε τη σύνταξη Γνωμοδοτήσεων περί της αντισυνταγματικότητας του δικ.ενσήμου, συνέντευξη τύπου, επιστολή σε όλους τους επιστημονικούς φορείς και τους συναδέλφους βουλευτές, καταχώριση στα ΜΜΕ ανακοίνωσης και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Διαφωνήσαμε όμως και καταψηφίσαμε την πρόταση για ολοήμερη αποχή την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, καθώς και την πρόταση για τρίωρη διακοπή την ίδια ημέρα.

Σε ό,τι αφορά το έντυπο διαμεσολάβησης, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι ενημερώθηκαν οι εντολείς μας για το θεσμό της διαμεσολάβησης και το οποίο θα πρέπει να κατατίθεται επί ποινή απαραδέκτου της κατάθεσης της αγωγής, διαφωνήσαμε έντονα με τη θέσπιση του και προτείναμε την πλήρη κατάργηση του και όχι απλώς τη μεταφορά του απαραδέκτου στη συζήτηση της αγωγής.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ του ΔΣΑ με την Πρόεδρο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Κατόπιν πρότασης μας στο Δ.Σ. της 15-7-2019, αντιπροσωπεία του ΔΣΑ αποτελούμενη από τους Δημήτρη Αναστασόπουλο και Χρήστο Κακλαμάνη, συναντήθηκε στις 30.9.2019 με την Πρόεδρο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κυρία Άννα Ζαΐρη. Η συνάντηση έγινε με αφορμή τις καταγγελίες συναδέλφων ότι δεν τους επετράπη η είσοδος στα γραφεία της Αρχής ώστε να συνοδεύσουν ελεγχόμενο εντολέα τους. Μετά από γόνιμη συζήτηση αποφασίστηκε για την απρόσκοπτη λειτουργία της Αρχής και εξυπηρέτηση πολιτών και δικηγόρων, λαμβανομένης υπόψη της μυστικότητας κατά νόμο των εργασιών της, η επικοινωνία των συναδέλφων με την Αρχή να γίνεται μετά από προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση, κατά την οποία θα συμφωνείται είτε η αποστολή εγγράφων στοιχείων, είτε, εφόσον κριθεί ότι απαιτείται, η αυτοπρόσωπη παρουσία και προσέλευσή τους σε προκαθορισμένη ώρα και μέρα.

Συνάντηση Δ.Αναστασόπουλου με τον Γ.Διευθυντή του Κτηματολογίου κ.Στέφανο Κοτσώλη

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ο επικεφαλής του Συνδυασμού μας συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή του Κτηματολογίου κ.Στέφανο Κοτσώλη. Ο κος Αναστασόπουλος έθεσε στον κο Κοτσώλη το ζήτημα της επίλυσης της μεγάλης αδικίας που είχε λάβει χώρα από την προηγούμενη διοίκηση, με την εκδίωξη ουσιαστικά των συναδέλφων μας από το Κτηματολόγιο ή την παραμονή άλλων ως Π.Ε. Νομικής, ήτοι χωρίς τη δικηγορική ιδιότητα, ζήτημα που έχουμε θέσει και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ. Τόνισε ότι μόνη δίκαιη λύση είναι η επανατοποθέτηση όλων ως δικηγόρων, όπως άλλωστε ήδη επανειλημμένως έχει ζητήσει ο ΔΣΑ και η Ολομέλεια των Δ.Σ. της χώρας. Επίσης, ο κος Αναστασόπουλος έθεσε υπόψη του κου Κοτσώλη συγκεκριμένες προτάσεις για τη συμμετοχή των δικηγόρων στο έργο των κτηματολογικών γραφείων, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων νομικών εργασιών, έναντι αμοιβής ασφαλώς. Τέλος, υποστήριξε και το αίτημα του ΔΣΑ και της Ολομέλειας, περί δυνατότητας απομακρυσμένης πραγματοποίησης ελέγχου τίτλων από τους δικηγόρους (ψηφιακά, από τα γραφεία τους) σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία της χώρας. Και στα τρία αυτά ζητήματα ο κος Κοτσώλης είχε καταρχήν θετική ανταπόκριση, και συμφωνήθηκε η συνέχεια της συνεργασίας επί όλων των θεμάτων.

Συνάντηση Δ.Αναστασόπουλου με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκη

Στις 2 Οκτωβρίου 2019 ο επικεφαλής του Συνδυασμού μας συναντήθηκε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στη χώρα, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ψηφιοποίηση όλων των τομέων δικαιοσύνης. Συζητήθηκαν οι προοπτικές και οι δυνατότητες για την άμεση επέκταση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, για την ηλεκτρονική έκδοση κάθε φύσεως πιστοποιητικών από τα δικαστήρια της χώρας, την ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεων, κ.α. Επίσης, ζητήθηκε από τον κο Υπουργό η υποστήριξή του για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΔΣΑ και τη διαλειτουργικότητα του με τα δικαστήρια και με τα μέλη του. Ο κος Υπουργός έδειξε ενδιαφέρον για την άμεση υποστήριξη και προώθηση όλων των ζητημάτων και συμφωνήθηκε η συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή.

Εγκαίνια βρεφονηπιακού σταθμού ΔΣΑ

Στις 29 Οκτωβρίου 2019 έγιναν τα εγκαίνια του βρεφονηπιακού σταθμού του ΔΣΑ «ΘΕΜΙΔΑ ΔΣΑ», ενός έργου που ήταν πάγια πρόταση μας και είχαμε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει. Ευχόμαστε η λειτουργία του να είναι επιτυχής και να αποτελέσει τη βάση για μεγαλύτερες αντίστοιχες δράσεις.

Σπουδαστήριο Ασκούμενων Δικηγόρων

Υποστηρίξαμε έμπρακτα το Σπουδαστήριο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, στο πλαίσιο της οποίας διοργανώθηκαν σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις ασκουμένων δικηγόρων που έλαβαν χώρα στις 13-15/12/2019. Στα σεμινάρια συμμετείχαν ως εισηγητές καταξιωμένοι συνάδελφοι, ακαδημαϊκοί και δικαστικοί, με αναμφισβήτητη εμπειρία στους τομείς ειδίκευσης τους.

Συμμετοχή Δ. Αναστασόπουλου στην κοινοβουλευτική διαδικασία για τις τροποποιήσεις στον νΠΚ και νΚΠΔ

Ο επικεφαλής του Συνδυασμού μας, και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, συμμετείχε στις 8-11-2019 στη συνεδρίαση για την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα και τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και εκπροσώπων όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Επιστολή στον Υπ.Δικαιοσύνης και όλους τους βουλευτές δικηγόρους για την κατάργηση του δικαστικού ενσήμου και της υποχρεωτικής έγγραφης ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση

Στο πλαίσιο της επαναφοράς του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και της πρόβλεψης υποχρεωτικής έγγραφης ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση, εστάλη στις 2-12-2019 στον Υπουργό Δικαιοσύνης και όλους τους βουλευτές δικηγόρους επιστολή της Παράταξής μας με αίτημα την άμεση κατάργησή τους (αναλυτικά το κείμενο της επιστολής μας, στην ιστοσελίδα του Συνδυασμού μας www.metodikigoro.gr).

 

Τις απόψεις και τις δράσεις μας μπορεί όποιος θέλει να τις παρακολουθεί και στην ιστοσελίδα μας metodikigoro.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020