Οι τομές στο νέο φορολογικό που αφορούν τους δικηγόρους

Του Γιώργου Καραχάλιου, Δικηγόρου, ΜΔΕ Εμπορικού Δικαίου, Νομικός Σύμβουλος ΣΙΣΕΜΑ

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο 2ο τεύχος του magazinο Με Το Δικηγόρο, το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ.

Εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε το προσχέδιο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, οι τομές του οποίου θα επιχειρηθεί με το παρόν να αποδελτιωθούν, ιδίως όσον αφορά τους δικηγόρους.

Ο προϋπολογισμός του 2020 θέτει τις βάσεις για τον τερματισμό της υπερφορολόγησης και της αποεπένδυσης που χαρακτήρισαν την περίοδο 2016-2018 και λαμβάνει επίσης σημαντικά υπ’ όψιν του το δεδομένο,  ότι την ίδια περίοδο αυξήθηκαν ταυτόχρονα και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς το δημόσιο κατά επιπλέον 18,1 δισ. ευρώ.

Οι αλλαγές που φέρονται προς ψήφιση, περιλαμβάνουν πλήθος μεταρρυθμίσεων, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά και τα καθ’ ημάς, και εξ όσων δύναται κάθε αμερόληπτος παρατηρητής να διαπιστώσει, θα οδηγήσουν σε μεγάλη ελάφρυνση τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, που αποτελούν και την πλειονότητα ημών. Συγκεκριμένα και όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο νόμου «Φορολογική Μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»:

-ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, που αποτελούν και την πλειονότητα των δικηγόρων, θα υπάρξει από το 2020 μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα φθάνει και σε ορισμένες περιπτώσεις θα ξεπερνά τα 1.300 ευρώ, εξαιτίας της κάτωθι αναλυτικής αναφοράς στις σημαντικές μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, με προεξάρχουσα τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή από 22% σε 9%. Συγκεκριμένα, όσοι δικηγόροι δηλώνουν εισοδήματα έως 10.000, θα διαπιστώσουν από το νέο φορολογικό έτος το φόρο τους να μειώνεται κατά περίπου 60% ή διαφορετικά κατά 1.300 ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η φορολογική κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

1) Εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, θα φορολογηθούν με συντελεστή 9% από 22% που ήταν μέχρι σήμερα.

2) Εισοδήματα, από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, θα φορολογηθούν με συντελεστή 22%, όπως ήταν μέχρι σήμερα για εισοδήματα από 1 έως 20.000 ευρώ.

3) Εισοδήματα ,από 20.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ , θα φορολογηθούν με συντελεστή 28% από 29% που ήταν μέχρι σήμερα.

4) Εισοδήματα ,από 30.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ, θα φορολογηθούν με συντελεστή 36% αντί 37% που ήταν μέχρι σήμερα.

5) Εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ,  θα φορολογηθούν με συντελεστή 44% αντί 45% που ήταν μέχρι σήμερα.

-ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ: Μειώνεται για την τρέχουσα χρήση ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% ενώ το 2020 ο συντελεστής θα μειωθεί περαιτέρω στο 20%.

-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Με το νέο πλαίσιο αλλαγών, όλα τα προς πώληση ακίνητα, κατασκευής από το 2006, ότε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο ΦΠΑ σε ακίνητα,  θα απαλλάσσονται από τον φόρο αυτόν. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να ευνοήσει ιδιαίτερα την αγορά ακινήτων, γεγονός που ωφελεί εμμέσως και τη σχετική αγορά των δικηγόρων αλλά και πλήθος άλλων επαγγελματιών που σχετίζονται με αγοραπωλησίες ακινήτων.

– ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ: Παρά την από πολλών ετών ψήφιση και επαπειλούμενη εφαρμογή της, η σχετική διάταξη για την επιβολή φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων (αρ. 41 Ν. 4172/2013) αναστέλλεται διαρκώς και δεν εφαρμόζεται, σκοπεύεται δε  και η περαιτέρω αναστολή του για ακόμα τρία χρόνια (ως 31-12-2022) και η εφαρμογή του θα επανεξεταστεί κατά τον   μετά την παρέλευση της τριετίας χρόνο.

-ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΤΑ 300 ΕΥΡΩ ΑΠΟ 500 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

–ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: Πλέον και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς. Για τον υπολογισμό του 30% λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό εισόδημα.

-ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ: Η νέα ρύθμιση αυξάνει από 12 σε 24 τις μηνιαίες δόσεις, ενώ για τις έκτακτες οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς και τα φορολογικά πρόστιμα, αυξάνεται από τις 24 στις 48 δόσεις. Η νέα πάγια ρύθμιση για τις οφειλές προς την εφορία ενεργοποιείται από τις αρχές του επόμενου έτους, για να εφαρμοστεί στις οφειλές που θα βεβαιωθούν το 2020.

Οι ανωτέρω εξαγγελίες, οι οποίες φέρονται προς ψήφιση στην Ελληνική Βουλή και έχουν αποσταλεί και στους Θεσμούς προς έγκριση, έχουν ορθή βάση και κατεύθυνση και οδηγούν σε οφέλη τους επαγγελματίες και δη τους δικηγόρους, οι οποίοι μέσω αυτών, θα διαπιστώσουν άμεσες και έμμεσες βελτιώσεις στα φορολογικά και οικονομικά τους δεδομένα. Και βέβαια να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες, τα ως άνω μέτρα είναι μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης αλλά και παράλληλα μέτρα φορολογικής συμμόρφωσης.

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020