Η Γνωμοδότηση των τριών ακαδημαϊκών για το “αγωγόσημο”

Κατόπιν και της σχετικής πρότασης που είχαμε υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εκδόθηκε η Γνωμοδότηση για το θέμα της συνταγματικότητας και της συμφωνίας με το διεθνές δίκαιο της επιβολής του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, όπως νομοθετήθηκε στις με το άρθρο 42 Ν. 4640/2019, με αναδρομική επιβολή.

Η Γνωμοδότηση καταλήγει ως εξής:

“1. Aντίκειται στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ η επιβολή τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, όπως νομοθετήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 1 Ν. 4640/2019.

2. Αντίκειται στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ η κατ’ άρθρο 42 παρ. 2 Ν. 4640/2019 αναδρομική επιβολή του τέλους δικαστικού ενσήμου και στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές, για τις οποίες η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, καθώς και στις αγωγές που έχουν ασκηθεί ως καταψηφιστικές πριν από τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον έχουν ήδη μετατραπεί ή μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευσή του και εισαχθούν σε πρώτη συζήτηση μετά την ως άνω ημερομηνία”.

Διαβάστε όλη τη Γνωμοδότηση στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020