Δράσεις και ενέργειες στην εποχή του «covid-19»

 

 

Από την πρώτη στιγμή ως Συνδυασμός επιδιώξαμε, σε πνεύμα ομόνοιας και αλληλεγγύης με όλο το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι για τους συναδέλφους μας, εν μέσω μιας πρωτόγνωρης για όλους μας κατάστασης. Συνοπτικά κάποιες από τις ενέργειες και τις προτάσεις μας είναι οι κάτωθι:

 • Με αίτημα μας προς το ΔΣ του Συλλόγου μας ήδη από τις 29-2-2020 ζητήθηκε η άμεση παρέμβαση μας προς την Πολιτεία, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις όλων των Δικαστηρίων της Αττικής, ώστε αφενός να ληφθούν προληπτικά μέτρα και αφετέρου να λαμβάνει χώρα καθημερινά απολύμανση των χώρων των Δικαστηρίων.
 • Στην ίδια κατεύθυνση στείλαμε στις 9-3-2020 επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων υγιεινής στα Δικαστήρια, και δη την άμεση απολύμανση όλων των χώρων (ακροατήρια και γραμματείες) του Πρωτοδικείου, του Εφετείου και του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επισημαίνοντας ότι η απολύμανση θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει από την προηγούμενη εβδομάδα.
 • Στο Δ.Σ. στις 11-3-2020 συμφωνήσαμε ότι πρέπει να προβεί άμεσα η Πολιτεία στην αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων προς προστασία της δημοσίας υγείας και των συναδέλφων μας. Ταυτόχρονα προτείναμε και συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα οικονομικής υποστήριξης και ελάφρυνσης των δικηγόρων για όσο διάστημα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων. Τέτοια μέτρα είναι η καταβολή έκτακτου βοηθήματος μέσω του ειδικού λογαριασμού των δικηγόρων στον ΟΑΕΔ, αναστολή και έκπτωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων πάσης φύσεως, έκπτωση ενοικίου, κ.α.
 • Στις 12-3-2020 προτείναμε να συσταθεί άμεσα Επιτροπή ΔΣΑ που θα λύνει όλες τις απορίες των συναδέλφων μας, θα ζητάει τις αναγκαίες βελτιώσεις και θα συνδράμει όποιον συνάδελφο μας το έχει ανάγκη. Επίσης, ζητήσαμε τη δημιουργία «call center» στον ΔΣΑ, που θα λειτουργεί επί μονίμου βάσεως το διάστημα αυτό, προς εξυπηρέτηση των συναδέλφων. Στα πλαίσια της πρώτης ως άνω πρότασης μας αποφασίστηκε και εκδόθηκε η από 13-3-2020 ανακοίνωση ΔΣΑ «Υπηρεσίες Συμβούλων του Δ.Σ. του ΔΣΑ κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων», όπου αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας των Συμβούλων που έχουν επιφορτιστεί την ενημέρωση των συναδέλφων για κάθε δικαστήριο. Από το Συνδυασμό μας ο επικεφαλής του Δημήτρης Αναστασόπουλος ανέλαβε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ο Σύμβουλος Ζώης Σταυρόπουλος τα περιφερειακά Ειρηνοδικεία. Από την πρώτη στιγμή έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες συνεννοήσεις με τις διοικήσεις των ως άνω υπηρεσιών και ενημερώνουν καθημερινά τους συναδέλφους μας.
 • Στις 15 και 17-3-2020 υποβάλαμε στο Δ.Σ. του Συλλόγου τις κάτωθι προτάσεις μας:

Ταυτότητα ΔΣΑ: Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.6 Κ.Δ., καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της ετήσιας εισφοράς στο Σύλλογο είναι η 30η Ιουνίου κάθε έτους. Θεωρούμε χρέος μας να εκδώσουμε σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζοντας τη σχετική ημερομηνία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα την απόφαση ότι μέχρι τότε όλες οι ταυτότητες είναι εν ισχύ. Παράλληλα, να επιφυλαχθούμε για κάθε δυνατή διευκόλυνση (παράταση, μείωση, κλπ), ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. [έκτοτε αποφασίστηκε η αναστολή καταβολής της ετήσιας εισφοράς μέχρι τον Σεπτέμβριο, επαναξιολογώντας την κατάσταση στη συνέχεια].

Είναι αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να διεκδικήσουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, να ληφθούν γενικότερα μέτρα ελάφρυνσης των δικηγόρων και καταβολής εκτάκτου βοηθήματος.

Υπηρεσίες ΔΣΑ: Όπως έχουμε ήδη προτείνει, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ειδικό τηλεφωνικό κέντρο («call center») αυτές τις ημέρες στον ΔΣΑ, τόσο προς επίλυση κάθε δυνατής απορίας όσο και προς εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας, ιδίως των ηλικιωμένων, ώστε να μην χρειάζεται να μεταβαίνει κανείς στο Σύλλογο αυτό το διάστημα, για ευνόητους λόγους προστασίας τόσο των συναδέλφων όσο και των υπαλλήλων μας.

Παράλληλα, ήδη από την Κυριακή 15/3/2020 είχαμε υποβάλλει τις εξής προτάσεις:

1) Ενόσω δεν υπάρχει ακόμα κάποια σχετική απαγόρευση, τα δικηγορικά γραφεία μας παραμένουν ανοικτά ή, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στον κάθε συνάδελφο να αποφασίσει τι θα πράξει. Για το λόγο αυτό να ζητήσουμε άμεσα οδηγίες από ειδικούς για το πως θα πρέπει να διαχειριστούμε στο εξής την κατάσταση στα γραφεία μας (αν και εφόσον δεν υπάρξει εν τω μεταξύ γενική απαγόρευση κυκλοφορίας), πχ αν θα πρέπει να υπάρχει εκ περιτροπής εργασία, αν θα πρέπει να φοράμε γάντια, πως να διαχειριζόμαστε τα έγγραφα, κλπ. Ασφαλώς υπάρχουν τα γενικά μέτρα προφύλαξης και όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε πλέον, αλλά δέον είναι να υπάρξει, αν χρειάζεται, εξειδίκευση και για εμάς.

Παράλληλα, μπορούμε και εμείς να συντάξουμε οδηγίες όπως ελαχιστοποίηση των ραντεβού μας, τηλεδιασκέψεις με πελάτες και συναδέλφους, πληρωμές μόνο ηλεκτρονικά, κ.α. Στην κατεύθυνση αυτή, να επιδιώξουμε συνεργασία με τον ΣΔΕΕ, όπου ίσως έχουν και πιο έντονο το ζήτημα (λόγω των μεγάλων δικηγορικών εταιρειών), ώστε να δοθούν από κοινού οδηγίες. [Σχετικώς εκδόθηκε ακολούθως η από 16-3-2020 Ανακοίνωση ΔΣΑ «Μέτρα προστασίας της υγείας των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δικηγορικές εταιρίες, νομικά τμήματα εταιριών ή δικηγορικά γραφεία» καθώς και η από 19-3-2020 Ανακοίνωση ΔΣΑ «Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος όσων παραβιάζουν τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των συναδέλφων»]

Ως προς τις τηλεδιασκέψεις, η Διεύθυνση Τηλεματικής ΔΣΑ να δώσει οδηγίες για εφαρμογές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε (skype, Webex Meet), καθώς και να είμαστε έτοιμοι για να βοηθήσουμε/ενημερώσουμε όποιον χρειαστεί στη χρήση τέτοιων εφαρμογών, και ιδίως σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή. Επίσης, να εκδοθεί από την Τηλεματική μια ευσύνοπτη ανακοίνωση με υπενθύμιση των πράξεων που μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά τόσο στα δικαστήρια (όπου είναι δυνατό εν μέσω της αναστολής) όσο και σε ό,τι αφορά τον ΔΣΑ [ακολούθως εκδόθηκε σχετικώς αναλυτική ανακοίνωση στο site του ΔΣΑ]

2) Να αποφασίσουμε ως ΔΣ ότι θα πρέπει να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας όλων των συναδέλφων μας (αμίσθων και εμμίσθων) και κάθε καταχρηστική απόλυση να ελέγχεται, εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί βεβαίως σε κάθε περίπτωση η καταχρηστικότητα. Επίσης, να τονίσουμε σε σχετική ανακοίνωση μας ότι θα πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστός ο φόβος συναδέλφων μας να μεταβούν για κάθε είδους εργασίες στα Δικαστήρια ή αλλού, υπό την προϋπόθεση πάντα βέβαια της αμοιβαίας καλής συνεργασίας όλων [σχετικώς οι ως άνω ανακοινώσεις ΔΣΑ που εκδόθηκαν ακολούθως].

3) Τέλος, κε Πρόεδρε ανακοινώνονται συνεχώς μέτρα ελάφρυνσης μισθωτών και άλλων εργαζομένων. Πρέπει ήδη μέχρι αύριο να επικαιροποιήσουμε και εξειδικεύσουμε την απόφαση που πήραμε στο τελευταίο Δ.Σ. για μέτρα ελάφρυνσης των συναδέλφων μας, ιδίως των αμίσθων, και των εμμίσθων που έχουν απώλεια εισοδήματος, και για την πρόβλεψη επιδόματος μέσω ΟΑΕΔ. Δεδομένου ότι το οικονομικό πλήγμα θα είναι μεγάλο, θα πρέπει άμεσα να υπάρξει σχετική απόφαση τόσο του Δ.Σ. όσο και της Ολομέλειας, ώστε να επικοινωνηθεί αναλόγως και να γίνει κατανοητό ότι δεν θα επιτρέψουμε ακόμα μια φορά οι δικηγόροι να μείνουν εκτός της πρόνοιας της πολιτείας.

 • Έκτακτο βοήθημα 800 ευρώ: Τονίσαμε από την πρώτη στιγμή, προς κάθε κατεύθυνση, ότι είναι απόλυτη ανάγκη η στήριξη των άμισθων συναδέλφων μας, καθώς και των εμμίσθων που έχουν απώλεια εισοδήματος. Έχουμε ήδη αναφερθεί αναλυτικά επ’αυτού δημόσια επανειλημμένως, στο Δ.Σ. μας, ενώ γίνεται ειδική αναφορά σχετικώς και στο editorial του παρόντος τεύχους.
 • Ψηφιακή υπογραφή για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων: δεδομένου ότι καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ η λειτουργία και επέκταση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, στις 24-3-2020 ζητήσαμε από την αρμόδια υπηρεσία του Συλλόγου τον άμεσο καθορισμό νέων ραντεβού προς χορήγηση ψηφιακών υπογραφών/ενημέρωση.
 • ΔΣ ΔΣΑ 27-3-2020 – Συνοπτικά η θέση μας στο Δ.Σ. ήταν η εξής: το δικηγορικό σώμα έχει υποστεί αλλεπάλληλες ήττες τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την παρούσα. Η μακρά συζήτηση σήμερα στο Δ.Σ., και ο προσανατολισμός της, ήταν στην πραγματικότητα μια διαχείριση αυτής της νέας, εκκωφαντικής, ήττας. Για αυτό και η θέση μας ήταν ότι έπρεπε να υπάρξει μια μεστή, κατηγορηματική και με σαφές μήνυμα απόφαση/ανακοίνωση, αντί να κάνουμε διαχείριση της ήττας. Παράλληλα με τη διεκδίκηση του έκτακτου επιδόματος, προτείναμε/αποφασίστηκαν σειρά μέτρων, όπως η διανομή έκτακτου βοηθήματος από διαθέσιμα του ΔΣΑ στους πιο αδύναμους, αυτονοήτως νέα αναστολή καταβολής της ετήσιας εισφοράς, να ζητηθούν: απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για το κρίσιμο διάστημα, επιδότηση ενοικίου, απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, εκκαθάριση εφκα και επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου, κ.α., τα οποία θα ανακοινώθηκαν εν συνεχεία στο dsa.gr.

Τέλος, καθημερινά οι εκπρόσωποι του Συνδυασμού μας προσπαθούν να ενημερώνουν τους συναδέλφους μας, να παρεμβαίνουν με προτάσεις τους και να μάχονται για τα δίκαια αιτήματά μας.

Ενημέρωση Δικηγόρων την εποχή του «covid-19»

Εν μέσω της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, κάθε σχετική ενημέρωση για τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, και εν γένει  κάθε ανακοίνωση – απόφαση που μας αφορά, θα τη βρίσκετε στο www.dsa.gr.

Επιπλέον, για κάθε ειδικότερη πληροφορία που χρειάζεστε σε σχέση με τη λειτουργία των Δικαστηρίων, έχουν οριστεί οι κάτωθι υπηρεσίες Συμβούλων του ΔΣΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην από 13-3-2020 Ανακοίνωση ΔΣΑ, με τους οποίους μπορεί όποιος επιθυμεί να επικοινωνεί για διευκρινήσεις ή επίλυση προβλημάτων:

 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Δημήτριος Αναστασόπουλος, 6944-585396, email: dimanastaso@yahoo.com

 • Περιφερειακά Ειρηνοδικεία Αττικής

Ζώης Σταυρόπουλος, 6976-835987,  email: zois.p.stavropoulos@gmail.com

 • Άρειος Πάγος

Κωνσταντίνος Ρίζος, 6944-655992,  email: info@konstantinosrizos.gr

 • Ελεγκτικό Συνέδριο

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος,  6977-775091, email: adaeus3@hotmail.com

 • Εφετείο Αθηνών

Θεμιστοκλής Σοφός, 6944-838029, email: themis@sofos.com.gr

 • Εισαγγελία Εφετών Αθηνών

Μεθόδιος Ματαλιωτάκης, 6972-248969, email: meth.mataliotakis@gmail.com

 • Εφετείο και Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς

Γεώργιος Κλεφτοδήμος, 6944-272452, email: g.kleftodimos@gmail.com

 • Πρωτοδικείο Αθηνών

Ιωάννης Κάπος, 6972-271849, email: kapos.i@kaposlaw.com

 • Πρωτοδικείο Πειραιά & Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά

Ευστάθιος Αναλυτής 6932-204572,  email : stanalyt@homail.com

 • Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών

Σωτήριος Διαμαντόπουλος, 6974-192819, email: SDiamantopoulos@gmail.com

 • Συμβούλιο της Επικρατείας

Ελευθέριος Ράντος 6974-019893, email: er@dryllerakis.gr

 • Ειρηνοδικείο Αθηνών

Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου, 6944-330866, email: marinetta.g@hotmail.gr

Μιχάλης Καλαντζόπουλος 6945-588740, email: mkalantzo@gmail.com

 

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020