Διορισμοί Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας: Γιατί κάποιοι διορίζονται και άλλοι όχι;

Αθήνα, 26-3-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά και τη δημόσια συζήτηση που -ορθώς- άνοιξε το τελευταίο διάστημα, ήρθαν σε γνώση μας στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν επανειλημμένη παραβίαση των κανόνων διορισμού συναδέλφων νομικής βοήθειας και τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν. Ενόψει της συζήτησης του θέματος σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στο Δ.Σ., τα θέσαμε υπόψη των συναδέλφων μας, προκειμένου να διερευνηθούν και να καταλογιστούν ευθύνες, όπου υπάρχουν.

Ωστόσο, πέραν των υπό διερεύνηση καταγγελιών, υφίσταται και έγγραφο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προς την Εισαγγελία Αθηνών για το διορισμό συγκεκριμένων 17 συνηγόρων σε περίπου 110 υποθέσεις ειδικής διαδικασίας, κατά παρέκκλιση της νομιμότητας. Δημοσιοποιούμε τόσο το έγγραφο της Εισαγγελίας, με το οποίο καλώς ζητήθηκε να υπάρχουν διαθέσιμοι συνήγοροι, όσο και το απαντητικό από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με το οποίο προτείνεται ο «διορισμός» συγκεκριμένων συνηγόρων (στο έγγραφο που δημοσιεύουμε έχουμε ασφαλώς σβήσει τα ονόματα και κάθε προσωπικό στοιχείο, προς διαφύλαξη των συναδέλφων. Βέβαια, μεταξύ αυτών, υπάρχουν και συνάδελφοι που, όλως συμπτωματικώς, εμφανίζονται ως μόνιμοι θιασώτες της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου θέσαμε το έγγραφο με τα πλήρη στοιχεία του).

Ακολουθεί η από 23-3-2019 επιστολή μας προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

«Παρά τις επανειλημμένες συζητήσεις και καταγγελίες μας, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2018, ότι υφίστανται σοβαρά ζητήματα διαφάνειας στη διαδικασία διορισμού συναδέλφων στη Νομική Βοήθεια, τα προβλήματα όχι μόνο δεν περιορίστηκαν, αλλά αντιθέτως έχουν διογκωθεί σε τέτοιο βαθμό, που – εφόσον επιβεβαιωθούν και οι υφιστάμενες καταγγελίες – θα πρόκειται για μια εστία διαφθοράς που όμοια της δεν έχει γνωρίσει ξανά ο Σύλλογος μας στο συγκεκριμένο τομέα. Προκειμένου, δε, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, θα πρέπει να λάβουμε δραστικά μέτρα.

Ειδικότερα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1) Ήρθαν σε γνώση μας το από 22-5-2018 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και το από 30-5-2018 απαντητικό έγγραφο του ΔΣΑ προς την Εισαγγελία (σας αποστέλλουμε συνημμένα και τα δύο έγγραφα).

Στο έγγραφο της Εισαγγελίας αναφέρονται τα εξής: “….προγραμματίζεται η εισαγωγή ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 110 περίπου υποθέσεων…. Ενόψει του ότι προβλέπεται ρητά από τη διάταξη του άρθρου 70 παρ.3 του ΚΠΔ ο διορισμός συνηγόρου αυτεπαγγέλτως…θα πρέπει κατά τις ορισθείσες δικασίμους να βρίσκεται στη διάθεση του δικαστηρίου ικανός κατά περίπτωση αριθμός συνηγόρων προς διορισμό….”.

Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου, απεστάλη από τον Σύλλογο μας το από 30-5-2018 έγγραφο (βλ. συνημμένο), στο οποίο αναφέρεται επακριβώς “Σε απάντηση του υπ’αρ.164725/22-5-2018 αιτήματος σας, σας γνωρίζουμε ότι ως συνήγοροι υπερασπίσεως ορίζονται οι κάτωθι Δικηγόροι Αθηνών: ……..”.

Κατά παράκαμψη, δηλαδή, του οικείου πίνακα συνηγόρων νομικής βοήθειας, και αντί να υπάρξει μέριμνα μέσω του πίνακα να βρίσκονται στη διάθεση του δικαστηρίου συνήγοροι προς διορισμό, απεστάλη από το Σύλλογο μας κατάλογος 17 συναδέλφων, προκειμένου να διοριστούν “στις 110 περίπου υποθέσεις” (!!!), που αναφέρει το έγγραφο της Εισαγγελίας.

Το έγγραφο αυτό που απεστάλη από τον ΔΣΑ, φέρει σφραγίδα και υπογραφή, το φαξ του Συλλόγου (210.3610537), αλλά όχι όνομα αποστολέα, προφανώς(-δυστυχώς) για ευνόητους (!) λόγους.

Όπως γίνεται κατανοητό, το ως άνω έγγραφο εγείρει σοβαρότατα ζητήματα, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να απαντηθεί στο Δ.Σ. την Τρίτη ποιος είναι ο υπαίτιος, ώστε να αποδοθούν ευθύνες όχι μόνο σε εκείνον, αλλά και σε όσους συνέβαλαν ή συγκάλυψαν.

2) Έχουν υπάρξει γραπτές καταγγελίες από συναδέλφους μας στο Σύλλογο, με αίτημα κοινοποίησης στα μέλη του Δ.Σ, οι οποίες ουδέποτε μας κοινοποιήθηκαν.

Συγκεκριμένα, έχουν υπάρξει τουλάχιστον οι υπ’αρ.17585/29-11-2018, 1083/23-1-2019 και 1636/4-2-2019 καταγγελίες, στις οποίες περιγράφονται σοβαρές και επανειλημμένες παραβιάσεις του πίνακα διορισμού συνηγόρων.

Ερωτάται, καταρχάς, γιατί δεν μας κοινοποιήθηκαν, όπως ζητήθηκε από τους καταγγέλλοντες.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τεθούν και τώρα υπόψη όλων των μελών του Δ.Σ.

Επίσης, ερωτάται αν διερευνήθηκαν οι καταγγελίες αυτές σε βάθος, και αν ναι, τι αποτέλεσμα προέκυψε.

3) Υπάρχει καταγγελία ότι την εβδομάδα από 21-1-2019 έως 25-1-2019, και ενώ ο εβδομαδιαίος κατάλογος περιελάμβανε τα ονόματα από “Φ.Ο. έως Χ.Δ.”, ωστόσο στις 21-1-2019 στο Δ’ Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, διορίστηκε συνήγορος εκτός καταλόγου, με τα αρχικά Σ.Κ.

Παρακαλώ να διερευνηθεί αν τυχόν ισχύει η καταγγελία αυτή και να ενημερωθούμε σχετικώς.

4) Από τη μελέτη του “Συνόλου Ποσών Αναφοράς Ανά Δικηγόρο” για το διάστημα 15-9-2017 έως 14-9-2018, προκύπτουν τα εξής στατιστικά στοιχεία:

– 7 συνάδελφοι έλαβαν συνολικό ποσό αναφοράς από 16.113,40 ευρώ (!!!) έως 14.125,40 ευρώ

– 7 συνάδελφοι έλαβαν από 13.838 ευρώ έως 11.149,80 ευρώ

– 6 συνάδελφοι έλαβαν από 10.788 ευρώ έως 10.175 ευρώ

– 57 συνάδελφοι έλαβαν από 9.943 ευρώ έως 6.006 ευρώ

– 419 συνάδελφοι έλαβαν από 5.995 ευρώ έως 2.012 ευρώ

– 944 συνάδελφοι έλαβαν από 1.991 ευρώ έως 32 ευρώ.

Από τα στοιχεία αυτά, προκύπτει ότι ενώ ελάχιστοι συνάδελφοι πετυχαίνουν να βρίσκονται στο όριο των 15.000 ευρώ, η συντριπτική πλειοψηφία συναδέλφων κινείται πολύ μακριά από αυτό. Και το συμπέρασμα αυτό καταδεικνύει τη δυσλειτουργία του συστήματος που υφίσταται μέχρι και σήμερα, ενώ ενισχύει την εντύπωση περί μη δίκαιης επιλογής όσων είναι στον πίνακα.

5) Τέλος, έχουν ήδη ζητηθεί επανειλημμένως από τον Ζώη Σταυρόπουλο πλήρη στοιχεία για τους διορισμούς κατά τα τελευταία έτη. Παρά ταύτα, είτε κάποια δεν χορηγήθηκαν καθόλου μέχρι σήμερα είτε άλλα χορηγήθηκαν μεν αλλά ανωνυμοποιημένα, δήθεν λόγω ισχύος του GDPR, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο αναγκαίος έλεγχος.

Ασφαλώς, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο του Συλλόγου, και το επιχείρημα περί GDPR είναι από αβάσιμο έως προσχηματικό.

Παρακαλούμε, λοιπόν, έτι μια φορά, να χορηγηθούν όλα τα ζητηθέντα στοιχεία.

Κατόπιν όλων αυτών, και αφού εξεταστεί η βασιμότητα ή μη καθενός στοιχείου, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να προσωποποιηθούν οι ευθύνες και να αποδοθούν σε όποιον τυχόν προκύψει ότι έχει τέτοιες, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Προς αντιμετώπιση, δε, των φαινομένων αυτών, προτείνουμε τα κάτωθι:

– Να αναρτάται κάθε εβδομάδα κατάλογος στο dsanet, με τα ονόματα που είναι η σειρά τους, σε ειδική ενότητα που θα έχουν πρόσβαση μόνο όσοι συμμετέχουν στον κατάλογο, και στο τέλος της εβδομάδας, ει δυνατόν στο τέλος κάθε ημέρας, να επισημαίνονται όσοι διορίστηκαν σε υποθέσεις, ώστε να υφίσταται πλήρης διαφάνεια αλλά και δυνατότητα ελέγχου.

– Να δημιουργηθεί στην ίδια ως άνω ενότητα ειδική φόρμα καταγγελίας, για φαινόμενα παρατυπίας, όπου θα έχουν πρόσβαση άμεσα όλα τα μέλη του Δ.Σ.

– Να θεσπιστεί ως ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα δυνάμει του άρθρου 140 στοιχ.γ’ του Κ.Δ. η παραβίαση της σειράς του καταλόγου συνηγόρων νομικής βοήθειας, με ποινή τον αποκλεισμό από τον κατάλογο.

– Καμία απολύτως εμπλοκή μέλους του Δ.Σ, ή υποψηφίου σε οποιοδήποτε συνδυασμό, με τη διαδικασία διορισμού».

Η σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιβάλλει στα μέλη του να επιδείξουν πολιτική γενναιότητα, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να μπει τέλος σε αυτά τα νοσηρά φαινόμενα.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020