Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Στατιστικά στοιχεία για το δικαστικό έτος 2021

Στατιστικά στοιχεία για το δικαστικό έτος 2021: παρά την πανδημία, τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης συνέχισαν απρόσκοπτα και με αμείωτη ένταση το έργο τους

Οι αριθμοί μαρτυρούν τις αξιοσημείωτες επιδόσεις του θεσμικού οργάνου, και μάλιστα σε μια περίοδο στην οποία εμφανίζεται νέα αυξητική τάξη του αριθμού των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου

Η υγειονομική κρίση λόγω του Covid-19 μπορεί να μην υποχώρησε, αλλά το θεσμικό όργανο κατόρθωσε να διατηρήσει τη δικαιοδοτική του δραστηριότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο και το 2021.

Από στατιστικής πλευράς, το περασμένο έτος σημαδεύτηκε από νέα άνοδο στον αριθμό των υποθέσεων που εισήχθησαν ενώπιον αμφότερων των δικαιοδοτικών οργάνων, μετά την παροδική πτώση του 2020. Αντίστοιχη εξέλιξη παρατηρείται και ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που περατώθηκαν. Το γεγονός ότι, παράλληλα με την αύξηση των εισερχόμενων υποθέσεων, περατώθηκαν περισσότερες υποθέσεις απ’ ό,τι το προηγούμενο δικαστικό έτος εξηγεί γιατί ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων παρέμεινε σταθερός.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στους πίνακες εδώ

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020