Δελτίο Τύπου: Το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις

Αθήνα, 13 Μαΐου 2019


Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και δη οι δικηγόροι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν για μία ακόμη χρονιά τον Γολγοθά της υπερφορολόγησης. Παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για υιοθέτηση σειράς φοροελαφρύνσεων, εν τέλει ουδεμία από αυτές ανακουφίζει πραγματικά τον κλάδο μας. Η αδυναμία καταβολής των φόρων που βεβαιώνονται συνεχίζεται, με αποτέλεσμα, δυστυχώς, να υφίσταται η ανάγκη υιοθέτησης ρυθμίσεων όπως αυτή για τις 120 δόσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ως προς το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις προς την Εφορία, προτείνουμε τα εξής:

– Κάθε χρόνο να γίνεται επαναπροσδιορισμός των δόσεων ανάλογα με τα εισοδήματα του φορολογουμένου, με ανώτατο όριο δόσεων τις 120 δόσεις, ώστε σε περίπτωση που υπάρχει κάμψη των εισοδημάτων του φορολογούμενο, να υπάρχει η αναγκαία αναπροσαρμογή.

– Στα νομικά πρόσωπα, δικηγορικές εταιρείες, να αυξηθεί το όριο των δόσεων στις 60, λόγω της παρατεταμένης κρίσης και της υπέρμετρης φορολόγησης όλα αυτά τα χρόνια.

– Να δίνεται η δυνατότητα 2 φορές κατ’ έτος να μην υπάρχει απώλεια της ρύθμισης κατόπιν έγκυρης αιτήσεως του φορολογούμενου, που θα επικαλείται και θα αποδεικνύει την προσωρινή αδυναμία του.

– Να γίνει επέκταση και των τρεχουσών δόσεων της πάγιας ρύθμισης από 12 δόσεις στις 18, όπου ο αριθμός των δόσεων θα είναι εξαρτώμενος και από το δηλωθέν εναπομένων εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς.

– Οι δόσεις ρύθμισης προς την εφορία σε σχέση με το εναπομένων διαθέσιμο εισόδημα να τροποποιούνται, εφόσον ο φορολογούμενος υπαχθεί σε διαφορετική ρύθμιση και για τα ασφαλιστικά ταμεία.

– Ανεξάρτητα της υπαγωγής η όχι του φορολογουμένου στη ρύθμιση του νόμου, πρέπει για τις επιχειρήσεις να θεσμοθετηθεί ακατάσχετο ποσό στο ύψος των αναγκών της επιχείρησης (μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα, κ.λπ.) παράλληλα με ένα ποσό τεκμαρτής αμοιβής των μελών της (υπαλλήλων της, κ.λπ.).

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020