Δελτίο Τύπου: Πρόταση προς το Υπουργείο Εργασίας για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Να απλοποιηθεί η διαδικασία κατοχύρωσης του δικαιώματος ρύθμισης

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α’73) ήταν μία ανάσα για τους οφειλέτες προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, και έδωσε την δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των οφειλών σε 120 δόσεις. Λόγω του έκτακτου χαρακτήρα του η διάρκεια ισχύος του νόμου ορίστηκε τετράμηνη και η καταληκτική ημερομηνία της εφαρμογής του σύμφωνα με το άρθρο 13 είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση προϋποθέτει προσδιορισμό της οφειλής από τους αρμόδιους φορείς, και στην ρύθμιση υπάγονται οφειλές μέχρι και του έτους 2018.

Το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί και αφορά πολλούς Δικηγόρους, οι οποίοι επιθυμούν να υπαχθούν στην ρύθμιση οφειλών είναι το εξής:

  • Για οφειλές προ του 2017 λόγω της ενοποίησης των ταμείων υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στον επανυπολογισμό των οφειλών των δικηγόρων, ώστε αυτές να οριστικοποιηθούν προς ρύθμιση. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει καθυστέρηση στην εμφάνιση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της οφειλής, την οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδεχθεί για να προχωρήσει η αίτησή του.
  • Για τις οφειλές του 2018 που νομοθετικά υπάγονται στη ρύθμιση πλην όμως δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία, δηλαδή αίτηση προς το ΚΕΑΟ με αποτέλεσμα για να γίνει η μεταφορά αυτή να απαιτείται επιπλέον χρόνος.

Με τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσίασε αρρυθμίες τον πρώτο καιρό της υπαγωγής της με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμο διάστημα, θεωρούμε απαραίτητο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε όλοι οι συνάδελφοι που το επιθυμούν να ενταχθούν στην ρύθμιση των 120 δόσεων.

Για το λόγο αυτό και με δεδομένο ότι η εξαγγελία της κυβέρνησης είναι ότι «δεν θα δοθεί καμιά παράταση», δεν εισηγούμαστε παράταση, αλλά ορθή εφαρμογή του νόμου.

  Συγκεκριμένα θεωρούμε απαραίτητο  να εκδοθεί εγκύκλιος η οποία να ερμηνεύει ορθά το νόημα του κανόνα δικαίου του άρθρου 13 του ν.4611/2019, και η καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής να αφορά την «υποβολή αίτησης», και όχι την οριστικοποίηση της, δηλαδή της υπαγωγή της. Δηλαδή να επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης, και τα στοιχεία -εφόσον το βάρος της ευθύνης μετατοπίζεται στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και όχι στους αιτηθέντες- να συμπληρώνονται αργότερα ώστε να μην είναι απαγορευτική η υπαγωγή στη ρύθμιση συναδέλφων, εφόσον το επιθυμούν, οι οποίοι λόγω του σύνθετου καθεστώτος αναμένουν ακόμα εκκαθάριση των εισφορών τους.

Η λύση αυτή είναι σύμφωνη με το κράτος δικαίου και αξιοκρατική, θα εξυπηρετήσει δε τον πραγματικό σκοπό του νομοθέτη που είναι η υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 30/9/2019, και όχι η υπαγωγή τους η οποία εντέλει εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων μη σχετιζόμενων με τους οφειλέτες.

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020