Δελτίο Τύπου: Προϋπολογισμός ΔΣΑ 2020: Χωρίς σχέδιο και όραμα

Αθήνα, 28-2-2020

 Προϋπολογισμός ΔΣΑ 2020: Χωρίς σχέδιο και όραμα

        Ο προϋπολογισμός του Συλλόγου μας είναι η κορυφαία πράξη του Δ.Σ. μας, καθώς αποφασίζουμε για τη διαχείριση των χρημάτων των συναδέλφων μας. Ιδίως σε μια εποχή που η πλειοψηφία των συναδέλφων μας αντιμετωπίζει πλείστες όσες δυσκολίες, η ορθή διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου μας, η εξοικονόμηση πόρων, η διευκόλυνση των μελών μας και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το αύριο, πρέπει να είναι τα βασικά κριτήρια σύνταξης και έγκρισης ενός προϋπολογισμού.

      Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 27-2-2020 συζητήθηκε και υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων 2020, χωρίς δυστυχώς να πληρούνται τα ως άνω κριτήρια. Αντιθέτως, αντιμετωπίστηκε περίπου διαδικαστικά, αφιερώνοντας στο κορυφαίο αυτό ζήτημα δυσανάλογα λιγότερο χρόνο σε σχέση με άλλα θέματα που μας απασχόλησαν.

       Ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε, ο οποίος παρουσιάζεται πλεονασματικός (και ελπίζουμε έτσι να αποδειχθεί) δε συνοδευόταν από τις αναγκαίες εισηγήσεις/εκθέσεις των υπηρεσιών του Συλλόγου μας, όπως ήδη από την προηγούμενη χρονιά είχαμε ζητήσει. Όφειλαν, δηλαδή, να είχαν ζητήσει από όλες τις υπηρεσίες του Συλλόγου μας οικονομικό πλάνο-σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά, με βασικό άξονα την εξοικονόμηση πόρων, ταυτόχρονα με την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, Αντιθέτως, η πλειοψηφία των κωδικών του προϋπολογισμού βασίζεται στους απολογισμούς των ιδίων κωδικών το προηγούμενο έτος. Με απλά λόγια, υπολογίσαμε τα έσοδα – έξοδα μας, βασιζόμενοι στο τι έγινε πέρισυ. Ενώ άλλοι κωδικοί, όπως τα προσδοκώμενα έσοδα μέσω των προεισπράξεων, υπολογίστηκαν βάσει του επιθυμητού αποτελέσματος και όχι βάσει στοιχείων, ώστε να προκύπτει πλεόνασμα.

       Πέραν αυτών, υπήρξε και αδικαιολόγητη προχειρότητα σε άλλους κωδικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κωδικός εξόδων για τη συμμετοχή μας στη CCBE: ενώ πέρυσι είχαν προϋπολογιστεί 40.000 ευρώ (που εν τέλει ξοδεύτηκαν 65.174 ευρώ, καθώς συχνά η CCBE δυστυχώς αξιοποιείται για «δωρεάν ταξίδια» ανθρώπων που δεν είναι μέλη της επιτροπής CCBE του ΔΣΑ), στο φετινό προϋπολογισμό αρχικώς είχαν προϋπολογιστεί 70.000 ευρώ (!!). Όταν, δε, θέσαμε το ερώτημα σε τι οφείλεται αυτή η μεγάλη αύξηση, η απάντηση που λάβαμε ήταν «έτσι νομίζαμε, ότι θα αυξηθούν τα έξοδα» (εν τέλει διορθώθηκε σε 50.000 ευρώ ο εν λόγω κωδικός).

       Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για διαφάνεια των οικονομικών του Συλλόγου προς τα μέλη μας. Για πολλοστή φορά προτείναμε τη δημιουργία «Διαύγειας» στον ΔΣΑ, ώστε όλα τα μέλη μας να γνωρίζουν ανά πάσα πως διαχειρίζεται ο Σύλλογος τα χρήματα τους. Δυστυχώς και πάλι δεν εισακουστήκαμε. Επίσης, δεν εξετάστηκαν προτάσεις διευκόλυνσης των μελών μας, όπως η κάλυψη της ετήσιας εισφοράς στο Σύλλογο μέσω των γραμματίων προείσπραξης, όπως προτείναμε.

       Για όλους τους ανωτέρω λόγους δεν υπερψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Οφείλουμε να δίνουμε λογαριασμό στα μέλη μας για τα χρήματα τους που διαχειριζόμαστε. Και όχι να αντιμετωπίζουμε αυτό το κορυφαίο ζήτημα διεκπεραιωτικά.

 

Συνημμένο, μπορείτε να δείτε τον Προϋπολογισμό που εγκρίθηκε (χωρίς κάποιες μικρές αλλαγές που έγιναν). Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, ο ΔΣΑ δεν δημοσιεύει τους προϋπολογισμούς του.

Προυπολογισμός εσόδων-εξόδων ΔΣΑ 2020

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020