Δελτίο Τύπου: Επιστολή στον Υπ.Δικαιοσύνης και όλους τους βουλευτές δικηγόρους για την κατάργηση του Δικ.Ενσήμου και της υποχρεωτικής έγγραφης ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση

Αθήνα, 2-12-2019

Στο πλαίσιο της επαναφοράς του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και της πρόβλεψης υποχρεωτικής έγγραφης ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση, εστάλη σήμερα στον Υπουργό Δικαιοσύνης και όλους τους βουλευτές δικηγόρους η ακόλουθη επιστολή της Παράταξής μας με αίτημα την άμεση κατάργησή τους:

“Όπως έχει καταστεί ευρέως γνωστό, με πρόσφατη, αιφνιδιαστική τροπολογία της 28ης Νοεμβρίου 2019 -πλέον άρθρο 42 του Ν.4640/2019 για τη διαμεσολάβηση- επαναφέρεται αναδρομικά το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, λίγο μόνον καιρό μετά την κατάργησή της.

Η ως άνω ρύθμιση αντίκειται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως έχει, άλλωστε, γίνει δεκτό και από τη νομολογία των δικαστηρίων μας. Και αυτό γιατί έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 20 παρ. 1 του Σ. που κατοχυρώνει το δικαίωμα του πολίτη για παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια, καθώς και στο αντίστοιχο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις δεν μπορούν να θέτουν αδικαιολόγητους δικονομικούς φραγμούς στην παροχή της ως άνω προστασίας. Αυτό ακριβώς όμως συμβαίνει εν προκειμένω με την επίμαχη ρύθμιση, καθώς επιβάλλει δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος στον πολίτη που επιθυμεί την προσφυγή του στη δικαιοσύνη, ιδίως στον οικονομικά ασθενέστερο.

Η επαναφορά του αντισυνταγματικού δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αποτελεί μείζον δικαιοπολιτικό ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει ανεπίλυτο. Ο δε τρόπος με τον οποίο νομοθετήθηκε προσβάλλει και το δικηγορικό σώμα, τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης.

Αιτούμεθα, λοιπόν, τις άμεσες ενέργειές σας για την κατάργηση της ως άνω ρύθμισης.

Στην ίδια κατεύθυνση, ως προς τις ρυθμίσεις του Ν.4640/2019 για τη διαμεσολάβηση, και το άρθρο 3 παρ.2 αυτού που προβλέπει την υποχρεωτική κατάθεση του ενημερωτικού εγγράφου για τη διαμεσολάβηση με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής, επί ποινή απαραδέκτου μάλιστα αυτής, είναι σφόδρα προβληματικό και θα πρέπει επίσης να καταργηθεί, καθώς προσθέτει μια ακόμα περιττή γραφειοκρατία κατά την άσκηση του λειτουργήματος μας, υπονομεύοντας εν τέλει τον ίδιο τον θεσμό που υποτίθεται εξυπηρετεί”.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020