Δελτίο Τύπου: Επιστολή-Αίτημα χορήγησης ψηφιακών υπογραφών σε όλους τους Δικηγόρους

Σε συνέχεια των προσπαθειών στην κατεύθυνση αυτή, αποστείλαμε σήμερα 13/4/2020 στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κο Πιερακκάκη, κοινοποιούμενη και στον Υπουργό Δικαιοσύνης κο Τσιάρα, Επιστολή μας με αίτημα χορήγησης ψηφιακών υπογραφών, εύχρηστων και σύγχρονης τεχνολογίας, σε όλους τους δικηγόρους της χώρας.

Η πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε καθιστά απολύτως αναγκαία την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών που ήδη υφίστανται, και βεβαίως την επέκταση/ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης σε όλους τους τομείς. Άλλωστε, ακόμα και όταν εξέλθουμε της παρούσας κατάστασης, θα είναι αδιανόητο να επανέλθουμε στις εικόνες των ατελείωτων ουρών και των μεγάλων συνωστισμών στις γραμματείες των δικαστηρίων, καθώς, μεταξύ άλλων, θα υφίσταται ακόμα έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία από τέτοιες καταστάσεις.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς διάθεση ψηφιακών υπογραφών και για τους δικηγόρους της χώρας.

Ακολουθεί η Επιστολή που απεστάλη προς τους κους Υπουργούς:

 

Αθήνα, 13-4-2020

Προς τον κο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κοιν: κο Υπουργό Δικαιοσύνης

 

Επιστολή – Αίτημα χορήγησης ψηφιακών υπογραφών στους Δικηγόρους

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,

η χώρα μας, όπως άλλωστε και ολόκληρος σχεδόν ο πλανήτης, βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση εξαιτίας της πανδημίας του ιού «covid-19». Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο πρωταρχικό μέλημα όλων είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και της ζωής. Περαιτέρω, όμως, υφίστανται και εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες στον τομέα της οικονομίας και της εν γένει λειτουργίας του κράτους και της κοινωνίας.

Μια από τις επί μέρους αυτές δυσμενείς συνέπειες αφορά το χώρο της Δικαιοσύνης, καθώς ήδη από τα μέσα Μαρτίου έχει τεθεί σε αναστολή η λειτουργία όλων των Δικαστηρίων και των δικαστικών διαδικασιών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Είναι, δε, άδηλο πότε θα λειτουργήσουν εκ νέου, σε όλη τους την έκταση, τα Δικαστήρια της χώρας. Ωστόσο, η πρωτόγνωρη και δυσάρεστη αυτή εμπειρία γίνεται αφορμή να συνειδητοποιήσουμε, σε όλα τα επίπεδα, πόσο σημαντική είναι η επέκταση και ολοκλήρωση επιτέλους της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στη χώρα μας, καθώς, αν αυτό είχε επιτευχθεί ήδη, σήμερα πολλές δικαστικές διαδικασίες που δεν μπορούν να γίνουν λόγω της «καραντίνας» θα μπορούσαν να λαμβάνουν χώρα και να εξελίσσονται ομαλά και απρόσκοπτα. Θα πρέπει, λοιπόν, να τεθεί ως πρώτιστος στόχος από την Πολιτεία η τάχιστη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, καθώς θα συμβάλλει τα μέγιστα τόσο στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης όσο και στη βελτίωση θεαματικά της καθημερινότητας όλων όσων συμμετέχουμε στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης (δικηγόροι, δικαστές, δικαστικοί υπάλληλοι). Επίσης, σε περίπτωση επανάληψης μιας αντίστοιχης με την παρούσα κατάστασης, δε θα είναι αναγκαίο να παύσει συλλήβδην η λειτουργία της Δικαιοσύνης, που αποτελεί ως γνωστόν έναν εκ των βασικών πυλώνων της Δημοκρατίας μας.

Παράλληλα, όμως, με τον ως άνω στόχο, υπάρχουν ήδη σημαντικές και αρκετές δικαστικές διαδικασίες που μπορούν να λάβουν χώρα ηλεκτρονικά, χωρίς ωστόσο να γίνεται αξιοποίηση τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, λόγω, μεταξύ άλλων, της έλλειψης των αναγκαίων μέσων από τους δικηγόρους. Είναι, λοιπόν, αναγκαία η  δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης τους, αφενός επειδή είναι άγνωστο πότε θα εξέλθουμε ολοκληρωτικά από την παρούσα κατάσταση, και αφετέρου για όλους τους ως άνω λόγους. Άλλωστε, ακόμα και όταν εξέλθουμε της παρούσας κατάστασης, θα είναι αδιανόητο να επανέλθουμε στις εικόνες των ατελείωτων ουρών και των μεγάλων συνωστισμών στις γραμματείες των δικαστηρίων, προς κατάθεση δικογράφων, καθώς, μεταξύ άλλων, θα υφίσταται ακόμα έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία από τέτοιες καταστάσεις.

Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαία η δωρεάν χορήγηση σε όλους τους δικηγόρους της χώρας ψηφιακών υπογραφών, σύγχρονης τεχνολογίας και εύχρηστων, ώστε να δύνανται να αξιοποιήσουν αμέσως όλες τις δυνατότητες ηλεκτρονικής δικαιοσύνης που ήδη υφίστανται. Εξ όσων γνωρίζουμε, το Υπουργείο σας δύναται να διαθέσεις ψηφιακές υπογραφές σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό στους αποδέκτες των ψηφιακών αυτών υπογραφών να συμπεριληφθούν και οι δικηγόροι όλης της χώρας.

Αξιότιμε κε Υπουργέ, είναι πολύ κρίσιμο για την κοινωνία μας η Δικαιοσύνη να μπορεί να λειτουργήσει υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους και με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο για τους συμμετέχοντες σε αυτή. Σε αυτή την κατεύθυνση, η αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος μας θα συμβάλλει τα μέγιστα.

 

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος

Σύμβουλος ΔΣΑ

Επικεφαλής του Συνδυασμού

«Ο Δικηγόρος, Όλοι εμείς μαζί»

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020