Δελτίο Τύπου: Επείγουν οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τους δικηγόρους

Αθήνα, 25-4-2019

Στο πλαίσιο του πακέτου φορολογικών ελαφρύνσεων και λοιπών αλλαγών φορολογικού χαρακτήρα που αναμένεται να ανακοινωθούν προσεχώς από την κυβέρνηση, επαναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο τα πάγια αιτήματά μας για το φορολογικό σύστημα των δικηγόρων:

Α. Κατάργηση του αντισυνταγματικού τέλους επιτηδεύματος.

Β. Μείωση των συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος.

Γ. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ.

Δ. Απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ για ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ.

Ε. Κατάργηση της υποχρέωσης εγκατάστασης POS για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ.

ΣΤ. Καθορισμός των περιπτώσεων που αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επαγγελματικές δαπάνες για τους δικηγόρους και διεύρυνση αυτών.

Απώτερος στόχο μας αποτελεί η συνολική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνσή μας να μην υπερβαίνει το 40% του εισοδήματός μας.

Καλούμε την κυβέρνηση, το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να εγκύψουν στα προβλήματα του χειμαζόμενου κλάδου των δικηγόρων. Ο τελευταίος έχει υποστεί μια άνευ προηγουμένου φοροεπιδρομή την τελευταία δεκαετία, σε βάρος τόσο των δικηγόρων όσο και εν γένει των πολιτών που έχουν ανάγκη την ακώλυτη πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020