ΑΠΔΠΧ: Προσφυγή αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., ο οποίος καταχωρίσθηκε νομίμως στους προαναφερόμενους καταλόγους γιατί αφενός, επανήλθε παράνομα στη χώρα ενώ ήταν ήδη καταχωρισμένος στο ΣΠΣ και Ε.Κ.ΑΝ.Α. και αφετέρου, γιατί κρίθηκε ότι η παρουσία του στη χώρα αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Περαιτέρω,  πριν την παρέλευση τριετίας από την αρχική εγγραφή αποφασίσθηκε με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση η διατήρηση της καταχώρισής του.

Πηγή: dpa.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020