Ανακοίνωση του Εφετείου Αθηνών σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων Γραμματείας για το διάστημα 18.5.2020 – 31.5.2020

 

 

Παρακάτω επισυνάπτεται η σχετική απόφαση:

https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/2020_05_18_14_54_46.pdf

 

Ο Δικηγόρος όλοι εμείς μαζί - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2019